پیشنهادات ویژه
به چه خدماتی نیاز دارید؟

سنپر چگونه کار می کند؟

 • 1

  انتخاب خدمات مورد نظر

  با جستجو در خدمات و دسته ها، خدمات مورد نظر خود را بیابید.

 • 2

  ثبت درخواست خدمت

  با تعین مکان،تاریخ و ساعت مورد نظر، درخواست خود را ثبت نمایید

 • 3

  دریافت پیشنهادات متخصصین

  منتظر بمانید تا متخصصین مرتبط با درخواست، پیشنهاد خود را ارائه نمایند.

 • 4

  پذیرش نهایی

  از میان پیشنهادهای دریافتی، پیشنهاد مورد نظر خود را پذیرش نمایید

خـدمـات نظافت
لوازم منزل

جهت دانلود نسخه متخصصان سنپر، عدد 7 و برای دانلود نسخه مشتریان سنپر، عدد 2 را به سامانه 500020406080 ارسال نمایید .